http://vnmedia.vn/Doi-thoai/v3.txt
Văn hóa

Tổng Bí thư: "Phải có dũng khí chống tiêu cực, lợi ích nhóm"

   

  Thời tiết

  29.49C
   
  Mưa nhỏ

  Tỉ giá

  Loại Mua Bán
  USD 22,520 22,600

  Giá vàng

  3,333,000/chỉ
  Nguồn: Eximbank
  Kết quả xổ số
  Chứng khoán