Thủ tướng nhắc lại lời Bác Hồ: "Phải có thái độ tốt với đồng bào"