http://vnmedia.vn/ban-doc/v3.txt
Bạn đọc

Kỳ 3: "Xứng đáng là chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân"

   

  Thời tiết

  29.49C
   
  Mưa nhỏ

  Tỉ giá

  Loại Mua Bán
  USD 22,520 22,600

  Giá vàng

  3,333,000/chỉ
  Nguồn: Eximbank
  Kết quả xổ số
  Chứng khoán