Tập đoàn Đất Xanh bị khách "tố" lật lọng trắng trợn