Tập đoàn FLC sắp khởi công đô thị cao cấp đầu tiên tại Tây Nguyên

06:18, 11/08/2019