Quý III: Bộ Xây dựng cấp phép xây dựng 3.200 căn hộ du lịch condotel