Sun Premier Village Kem Beach Resort, "ngôi làng biển" nghỉ dưỡng hay mỏ vàng đầu tư?