Hà Nội: Kiểm tra việc xây sân tennis trong trường học