http://vnmedia.vn/cong-nghe/201707/infographic-nhung-diem-noi-bat-cua-luat-chuyen-giao-cong-nghe-sua-doi-574075/v3.txt
[Infographic] Những điểm nổi bật của Luật chuyển giao công nghệ sửa đổi

[Infographic] Những điểm nổi bật của Luật chuyển giao công nghệ sửa đổi

14:45' 17/07/2017 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Quốc hội vừa chính thức thông qua Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi. Luật gồm 6 Chương, 60 Điều đã sửa đổi căn bản những vấn đề hạn chế trong bộ luật cũ. Dưới đây là những điểm cần lưu ý nhất trong Bộ luật sửa đổi này.

Hoàng Vũ - Ngọc Hoa