VNPT tại Hà Nội trao thưởng đợt 2 cho khách hàng lắp truyền hình