4 nhà mạng châu Á sẽ triển khai 5G sớm nhất thế giới