http://vnmedia.vn/dan-sinh/v3.txt
Dân sinh

Thủ tướng dành nhiều thời gian nhất từ trước đến nay để trả lời chất vấn