http://vnmedia.vn/dan-sinh/201703/ha-noi-xay-khu-chuc-nang-do-thi-tai-xa-nam-hong-huyen-dong-anh-560851/v3.txt
Hà Nội xây Khu chức năng đô thị tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh

Hà Nội xây Khu chức năng đô thị tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh

07:06' 21/03/2017 (GMT+7)
|
 
(VnMedia) - UBND Thành phố Hà Nội  vừa xem xét chủ trương xin thực hiện Dự án đầu tư Khu chức năng đô thị tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh.  
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, UBND Thành phố đã có chỉ đạo tại Thông báo số 416/TB-UBND ngày 19/10/2016 chỉ đạo về giới thiệu địa điểm đất thực hiện dự án và việc thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch.  

Trong điều kiện UBND Thành phố đang chỉ đạo triển khai các quy hoạch, các dự án công cộng tại khu vực huyện Đông Anh, đề xuất của Nhà đầu tư về việc thực hiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư Khu chức năng đô thị tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh là chưa phù hợp.  
 
Sở Quy hoạch Kiến trúc căn cứ mục tiêu dự án, năng lực Nhà đầu tư, xem xét, đề xuất giới thiệu địa điểm đất khác theo quy định, phù hợp với quy hoạch của Thành phố.  Đối với diện tích đất công ích tại khu đất Công ty đề xuất giao UBND huyện Đông Anh kiểm tra, nếu hộ gia đình nhận đấu thầu không còn nhu cầu sử dụng thì thu hồi lại để quản lý theo quy định của Luật Đất đai.

Khánh An