http://vnmedia.vn/dan-sinh/201703/rut-ngan-thoi-gian-lam-so-do-xuong-duoi-20-ngay-560883/v3.txt
Rút ngắn thời gian làm sổ đỏ xuống dưới 20 ngày

Rút ngắn thời gian làm sổ đỏ xuống dưới 20 ngày

10:03' 21/03/2017 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Hà Nội chính thức rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 52 ngày xuống dưới 20 ngày, rút gọn thành phần hồ sơ tối đa từ 9 loại giấy tờ xuống còn 4 loại.

Theo đó, Thành phố cho phép Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và làm thủ tục trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố. Từ đó rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 52 ngày xuống dưới 20 ngày, rút gọn thành phần hồ sơ tối đa từ 9 loại giấy tờ xuống còn 4 loại.

Ngoài ra, UBND thành phố đã ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị công khai kết quả giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức đối với các công việc liên quan đến đất đai thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết và yêu cầu việc công khai đảm bảo kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, dễ tiếp cận.

Khánh An