http://vnmedia.vn/dan-sinh/201709/ha-noi-len-chien-dich-chong-that-thu-thue-doi-voi-co-so-kinh-doanh-580305/v3.txt
Hà Nội lên 'chiến dịch' chống thất thu thuế đối với cơ sở kinh doanh

Hà Nội lên "chiến dịch" chống thất thu thuế đối với cơ sở kinh doanh

07:14' 14/09/2017 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Công văn số 4422/UBND-KT chống thất thu và chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đối với cơ sở kinh doanh.

thu thuế
Ảnh minh họa

Theo đó, cơ quan Thuế tăng cường kiểm tra, tổ chức thực hiện và chỉ đạo về chống thất thu, chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đối với cơ sở kinh doanh. Thực hiện chống thất thu có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; kết hợp đồng bộ và hài hòa các biện pháp thanh tra, kiểm tra, khảo sát, vận động, tuyên truyền, đấu tranh để người nộp thuế tự giác kê khai doanh thu sát với thực tế.

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác chống thất thu thuế của Chi cục Thuế; Tạo điều kiện và đảm bảo an ninh, an toàn cho các Đoàn Kiểm tra liên ngành khi thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trên địa bàn;

Chỉ đạo phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cử thành viên Hội đồng tư vấn thuế tham gia Đoàn Kiểm tra liên ngành đối với cá nhân kinh doanh; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn; phối hợp với Chi cục Thuế mời các cá nhân kinh doanh gặp mặt trực tiếp để thực hiện việc vận động trước khi chính thức tiến hành kiểm tra và trong quá trình kiểm tra, để tránh phản ứng tiêu cực.

Xuân Hưng