Cấm tuyệt đối cơ quan quản lý giáo dục chỉ đạo phát hành sổ sách của giáo viên

   
  Nội dung:
  Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

  Doji TienPhongBank

  Tỷ giá ĐVT:đồng

  Loại Mua Bán
  BIDV
  OCB Kỳ hạn (tháng)