http://vnmedia.vn/dan-sinh/y-te/v3.txt
Y tế

Rắc rối đền bù sự cố chạy thận ở Hòa Bình: Bệnh viện có thể phải "cầu cứu" tòa án