Hà Nội: Tăng mạnh trường hợp nhiễm HIV ở độ tuổi từ 15 -25