Hà Nội thêm điểm nhấn ấn tượng với hệ thống chiếu sáng cầu Nhật Tân