http://vnmedia.vn/kinh-te/v3.txt
Kinh tế

Việt Nam vẫn nhập khẩu lượng lớn hàng hóa từ Trung Quốc