Kết nối cơ chế một cửa quốc gia:Bộ Giao thông đi đầu, Bộ Y tế triển khai chậm

   
  Thông tin thời tiết
  25°9° - 18°Trời đẹp
  • 19/12

   9° - 21°

  • 20/12

   9° - 21°

  • 21/12

   9° - 21°

  • 22/12

   13° - 21°