http://vnmedia.vn/kinh-te/thi-truong/v3.txt
Thị trường

McDonald's khai trương nhà hàng đầu tiên tại Hà Nội