Kinh doanh nước tẩy Toilet Okay giả, một doanh nghiệp bị phạt 10 triệu đồng