Giải ngân vốn đầu tư công chưa bằng 1/3 kế hoạch: Thủ tướng phải ra công điện "thúc"

   
  Nội dung:
  Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

  Doji TienPhongBank

  Tỷ giá ĐVT:đồng

  Loại Mua Bán
  BIDV
  OCB Kỳ hạn (tháng)