Loạt thương hiệu ô tô giảm giá mạnh tới 300 triệu đồng