Triệu hồi hơn 35 nghìn xe Mazda 3 vì lỗi phanh khẩn cấp tự động