Phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc, đánh bạc gần 100 tỷ đồng, bắt ông trùm