Siết cổ 'nhân tình' đến chết rồi vứt xác ở bãi rác phi tang