Cán bộ thanh tra bị 'kiều nữ' lừa đảo... 'lột sạch'