Công an triệu tập cô gái 21 tuổi đăng Facebook sai sự thật