Báo Sputnik: Việt Nam mua siêu súng bắn tỉa mới nhất của Nga