E ngại vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, Mỹ bắt đầu hành động