Bắn tên lửa không ngừng, Triều Tiên thách thức mọi cảnh báo sắc lạnh nhất