http://vnmedia.vn/quoc-te/v3.txt
Quốc tế

Ngay đầu năm mới, Trung Quốc đã nhận cảnh báo lạnh người