Thư ký báo chí của Trump bất ngờ rời khỏi Nhà Trắng