7 cường quốc đồng loạt lên tiếng về Biển Đông, Trung Quốc nóng mặt