Trung Quốc bị chiến hạm của Mỹ thách thức ngay “sân nhà”