http://vnmedia.vn/quoc-te/diem-nong/v3.txt
Điểm nóng

Ngay đầu năm mới, Trung Quốc đã nhận cảnh báo lạnh người