• Ông Vũ Hồng Nam trở thành Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Marshall

    Ông Vũ Hồng Nam trở thành Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Marshall
    nước Cộng hòa Marshall (ngày độc lập). Tổng thống nước Cộng hòa Quần đảo Marshall đánh giá cao quan hệ  - Ngày 29/4, Đại sứ Vũ Hồng Nam đã trình quốc thư lên Tổng thống nước Cộng hòa Quần đảo Marshall - Tiến sỹ Hilda Heine. Sau sự kiện này, Đại sứ Vũ Hồng Nam chính thức trở thành Đại sứ đặc mệnh
    2019-05-02T16:30:40Z