• Mỹ lại đưa thông tin sai lệch về tình hình tôn giáo tại Việt Nam

    Mỹ lại đưa thông tin sai lệch về tình hình tôn giáo tại Việt Nam
    tiến triển trong công tác bảo đảm thúc đẩy đời sống tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam nhưng đáng đảm thúc đẩy đời sống tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam nhưng vẫn còn một số đánh giá không khách  - Báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ đã ghi nhận những thành tựu trong công tác bảo
    2019-05-09T18:32:35Z

Thời tiết

29.49C
 
Mưa nhỏ

Tỉ giá

Loại Mua Bán
USD 22,725 22,815

Giá vàng

3,704,000/chỉ
Nguồn: Techcombank
Kết quả xổ số
Chứng khoán
.