• Lại tăng mạnh chi phí quản bảo hiểm hội

  Lại tăng mạnh chi phí quản lý bảo hiểm xã hội
  (VnMedia) - Chi phí quản bảo hiểm hội (BHXH) liên tục tăng mạnh: năm 2016 tăng 612 tỷ; năm đề xã hội về tình hình thực hiện chi phí quản lý BHXH. Chi phí quản bảo hiểm hội liên Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chi phí quản bảo hiểm hội, bảo hiểm thất
  2018-05-16T06:25:34Z
 • Chuẩn bị báo cáo Thường vụ Quốc hội về quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội

  Chuẩn bị báo cáo Thường vụ Quốc hội về quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội
  phí vào Quỹ bảo hiểm xã hội và xem xét, quyết định mức chi phí quản bảo hiểm hội, bảo hiểm thất quản bảo hiểm hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2016-2018, việc ngân sách nhà nước chuyển kinh chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 1083/2015/UBTVQH13 về chi phí
  2018-05-02T19:39:02Z
 • Nhiều quyết định quan trọng có hiệu lực từ tháng 3

  Nhiều quyết định quan trọng có hiệu lực từ tháng 3
  về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản bảo hiểm hội, bảo hiểm
  2016-03-01T09:24:12Z