U22 Việt Nam tiễn U22 Thái Lan về nước: Bản lĩnh và xứng đáng