Kiên quyết loại bỏ dự án thủy điện ảnh hưởng xấu đến môi trường

13:24' 11/04/2017 (GMT+7)
|
(VnMedia) - Bộ trưởng Công Thương yêu cầu Tổng cục năng lượng chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát quy hoạch thủy điện, kiên quyết loại bỏ, dừng các dự án, công trình thủy điện không hiệu quả, không đảm bảo an toàn, có ảnh hưởng xấu tới chế độ dòng chảy, môi trường và đời sống người dân, đặc biệt khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
 
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-BCT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành quy định của pháp luật về thủy điện.
 
Theo đó, để tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước và thực thi các quy định pháp luật của các cơ quan, đơn vị liên quan về quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án, công trình thủy điện, đảm bảo việc phát điện an toàn, bảo vệ môi trường - xã hội và đạt hiệu quả khai thác tổng hợp, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Tổng cục năng lượng chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát quy hoạch thủy điện, kiên quyết loại bỏ, dừng các dự án, công trình thủy điện không hiệu quả, không đảm bảo an toàn, có ảnh hưởng xấu tới chế độ dòng chảy, môi trường và đời sống người dân, đặc biệt khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Cùng với đó, chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng vận hành công trình thủy điện thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Công Thuơng trình Lãnh đạo Bộ ban hành; Chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập; rà soát quy trình vận hành đơn hồ để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với đặc thù hồ chứa và hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện hạ du, đảm bảo hiệu quả phát điện, cấp nước cho hạ du vào mùa cạn và cắt/giảm/làm chậm lũ trong mùa lũ...
 
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn đập, báo cáo kết quả và đề xuất Lãnh đạo Bộ có ý kiến với cơ quan có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế; chủ trì phối hợp với Tổng cục năng lượng, Cục Điều tiết điện lực và các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hướng dẫn công tác chỉ huy điều hành hồ chứa và quản lý an toàn đập...
 
Cùng với đó, Cục Điều tiết Điện lực kiểm tra, đôn đốc các chủ đập thủy điện thực hiện việc trồng rừng thay thế theo đúng quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra duy trì điều kiện cấp phép hoạt động điện lực đối với chủ đầu tư công trình thủy điện, có hình thức xử lý nghiêm đối với chủ đầu tư không thực hiện việc trồng rừng thay thế; tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo dòng chảy tối thiểu và điều tiết cấp nước hạ du của các hồ chứa thủy điện theo quy định...
 
Chỉ thị cũng quy định các đơn vị chịu trách nhiệm triển khai và báo cáo kết quả thực hiện theo Chương trình thực hiện đính kèm Chỉ thị.
 
Theo đó, Tổng cục năng lượng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo của Bộ Công Thuơng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện hỏa tốc số 391/CĐ-TTg trình Bộ trưởng trước ngày 23/6/2017.
 
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp là đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này.
 
Yến Nhi